INFORMACJE DLA PACJENTOW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby zainteresowane leczeniem w ramach badań klinicznych, są proszone o zapisywanie się do naszej Poradni Onkologicznej.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w badaniu klinicznym trzeba spełnić szereg kryteriów włączenia do badania i nie spełniać kryteriów wyłączenia. Kryteria włączenia i wyłączenia są dokładnie opisane w Protokole badania.To badacz na podstawie historii medycznej pacjenta i jego aktualnego stanu zdrowia decyduje czy pacjent może zostać włączony do badania klinicznego. Bezwzględnym warunkiem włączenia pacjenta do badania klinicznego jest uzyskanie od pacjenta jego pisemnej zgody na udział w badaniu klinicznym.

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. że to pacjent samodzielnie podejmuje decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią oraz innymi dostępnymi metodami leczenia. Dokumentem, który opisuje co dokładnie będzie wykonywane podczas badania (jakie będą badania i częstotliwość ich wykonywania), jakie są obowiązki pacjenta (np. przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami, codzienne wypełnianie dzienniczka, w którym pacjent zapisuje informacje potrzebne badaczowi) i jakie są możliwe działania niepożądane nowego leku, jest zgoda pacjenta. Po podjęciu decyzji pacjent w obecności badacza prowadzącego badanie kliniczne podpisuje zgodę na udział w badaniu klinicznym. W procesie uzyskiwania świadomej zgody badacz odpowiada na wszystkie pytania pacjenta, dając mu czas na zastanowienie i rozwianie wszystkich wątpliwości.

Nie wyrażenie zgody na udział w badaniu klinicznym nie ma wpływu na dalsze leczenia pacjenta w ośrodku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat badań klinicznych zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych tej tematyce.

Poradniki przygotowane przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO):

Przykładowe strony:

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego