PODODZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pododdział Chirurgii Klatki Piersiowej specjalizuje się w kompleksowym leczeniu nowotworów płuc od diagnostyki przez leczenie operacyjne, radioterapię i chemioterapię oraz opiekę w poradni specjalistycznej. Leczenie odbywa się przy fachowej pomocy fizjoterapeutów. Pacjenci mają również możliwość korzystania z wsparcia psychologicznego.
W ramach diagnostyki wykonywane są badania: EBUS, bronchoskopia, biopsja pod CT, badanie TK, RM, PET-CT Działalność lecznicza prowadzona jest zarówno metodami chirurgii inwazyjnej (klasycznej), jak i metodami małoinwazyjnymi, w skład których wchodzą zabiegi endoskopowe. W ramach leczenia uzupełniającego stosowana jest chemioterapia i radioterapia. Zapewniamy również kompleksową opiekę po zakończonym leczeniu w poradniach specjalistycznych oraz ośrodku rehabilitacji dziennej.

Zespół lekarski:

lek. med. Jacek Zaremba - specjalista chirurgii klatki piersiowej z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu operacyjnych nowotworów płuc, wieloletni asystent Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

lek. med. Robert Jagiełło - specjalista chirurgii klatki piersiowej z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu operacyjnych nowotworów płuc, wieloletni asystent Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

lek. Alicja Maria Błachnio - specjalista chirurgii klatki piersiowej , młodszy asystent Oddziału Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ponad 12 letnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu operacyjnym nowotworów płuc

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego