KONTAKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY
Ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew

NIP: 524-28-52-488

BANK ING
Nr konta: 29 1050 1025 1000 0090 3143 9871

Numer KRS: 0000718613

Rejestracja Ogólna (08:00-18:00)
Rejestracja Diagnostyki Obrazowej (08:00-18:00)
Rejestracja Radioterapii (08:00-19:00)
Recepcja
Izba Przyjęć
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Pododdział Medycyny Paliatywnej
Sala Pooperacyjna
Oddział Onkologiczny
Pododdział Chirurgii Onkologicznej
Pododdział Urologii
Pododdział Radioterapii
Zakład Radioterapii
Zakład Chemioterapii
Pracownia Endoskopii
Naczelna Pielęgniarka
Dział rozliczeń z NFZ dokumentacji i analiz
Księgowość
Główna Księgowa
Kadry
Dział Informatyki
Sekretariat Zarządu
Oddział Onkologiczny Warszawa
Tel.
Faks
Inspektor Ochrony Danych

e-mail: sekretariat@szpitalonkologiczny.pl

22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 01
22 / 766 15 21
22 / 766 15 42
22 / 446 68 75
22 / 766 15 00 wew. 330
22 / 766 15 00 wew. 874
22 / 766 15 00 wew. 859
22 / 766 15 00 wew. 313
22 / 766 15 00 wew. 400
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 25
22 / 766 15 00 wew. 135
22 / 480 80 54
22 / 766 15 11
22 / 766 15 18
22 / 766 15 20
22 / 766 15 19
22 / 766 15 10
22 / 766 15 05
22 / 245 02 57
22 / 766 15 00
22 / 766 15 99
601 375 416, iodo@rt-net.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego