Myślą przewodnią w organizacji nowego ośrodka było stworzenie jak najlepszych możliwości leczenia chorych dotkniętych chorobą nowotworową. Pragniemy prowadzić leczenie chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, piersi, tarczycy i skóry.

Jesteśmy ośrodkiem onkologicznym posiadającym akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a tym samym stwarzamy warunki bezpieczne dla pacjenta(certyfikat)

Szpital ma możliwość prowadzenia terapii kompleksowej – stosowanie metod leczenia skojarzonego – chirurgii, chemioterapii i radioterapii.

Pacjentom proponujemy całościowy proces diagnostyczno-terapeutyczny – od konsultacji przez specjalistę poprzez badania laboratoryjne, endoskopowe i obrazowe, zabiegi operacyjne aż po leczenie uzupełniające w trybie ambulatoryjnym, hospitalizacji jednodniowej i hospitalizacji planowej, włącznie z rehabilitacją pooperacyjną oraz późniejszą opiekę specjalistyczną w poradniach przyszpitalnych.

Nasi pacjenci mają dostęp do innowacyjnych terapii z zakresu onkologii w ramach prowadzonych u nas badań klinicznych.

Wykaz procedur medycznych

Schemat organizacyjny

Certyfikat ISO 27001:2013

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat akredytacyjny 2020/33

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego