REZONANS MAGNETYCZNY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę.

Podstawową zaletą badań MR jest ich bezpieczeństwo dla pacjenta. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej w MR nie używa się promieniowania rentgenowskiego. Powszechnie uważa się zatem, iż badania MR są badaniami nieinwazyjnymi i nie obciążającymi chorego.
Badania MR pozwalają na obrazowanie wielopłaszczyznowe, a więc uzyskanie obrazu w różnych, w zasadzie dowolnych przekrojach, co doskonale ułatwia dokładną lokalizację zmian i ich umiejscowienie względem struktur anatomicznych.
Rezonans magnetyczny cechuje się bardzo wysoką rozdzielczością przestrzenną, co pozwala na uwidocznienie drobnych szczegółów anatomicznych i zmian patologicznych o bardzo małych wymiarach.
MR jest również metodą o najwyższej zdolności kontrastowej dotyczącej tkanek miękkich, które w różnych sekwencjach rezonansowych mają odmienny sygnał (różną jasność na otrzymywanych obrazach). Umożliwia to doskonałe zróżnicowanie różnych rodzajów tkanek oraz rozpoznanie różnicowe poszczególnych typów zmian patologicznych.
MR jest kompleksową metodą diagnostyczną. Zakres obrazowania MR jest bardzo szeroki, obejmuje obrazowanie strukturalne (morfologiczne) w zakresie całego ciała, obrazowanie naczyń tętniczych lub żylnych (angio-MR), dróg żółciowych i trzustkowych (cholangiopankreatografia MR – MRCP), dróg moczowych (urografia MR i hydrografia MR), przestrzeni płynowych kanału kręgowego (pielografia MR). Odrębnym działem badań MR są badania czynnościowe: obrazowanie dyfuzyjne, w których dokonuje się mapowanie ruchów cząsteczek wody w tkankach (diffusion weighted imaging – DWI), badania czynnościowe (functional MR – fMR) pozwalające na uwidocznienie ośrodków mózgowia odpowiedzialnych za różne funkcje (np. ośrodek mowy, ośrodki ruchowe) oraz spektroskopia MR (MRS), metoda umozliwiająca nieinwazyjne określenie składu chemicznego badanych tkanek.

Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania MR piersi

Ankieta przed badaniem RM

Cennik
Zapisy do pracowni poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00
pod numerem tel. 22/ 766 15 00 wew. 1

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego