UMOWY Z NFZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach podpisanych umów z NFZ realizujemy nieodpłatnie świadczenia w zakresie:

 • Hospitalizacji w ramach oddziału:
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Onkologii Klinicznej
  • Chirurgii Onkologicznej
  • Urologii
  • Gastroenterologii specjalistycznej
  • Teleradioterapii
  • Brachyterapii
  • Otorynolaryngologii planowej
 • Kompleksowej chemioterapii
  • Chemioterapii w trybie ambulatoryjnym
  • Chemioterapii w trybie jednodniowym
  • Chemioterapii w ramach hospitalizacji
 • Programów lekowych w zakresie:
  • raka piersi
  • raka nerki
  • raka płuca
  • raka jelita grubego
  • raka jajnika
  • czerniaka
  • przewlekłej białaczki limfocytowej
  • chłoniaka złośliwego
  • raka narządów głowy i szyi
  • raka trzustki
  • raka żołądka
  • raka gruczołu krokowego
  • podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
  • opornych i nawrotowych postaci chłoniaków
  • platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
  • pierwotnej małopłytkowości
 • Poradni Specjalistycznych w zakresie:
  • Poradni onkologicznej
  • Poradni chirurgii onkologicznej
  • Poradni położniczo-ginekologicznej (ginekologii onkologicznej)
  • Poradni hematologicznej
  • Poradni neurochirurgii
 • Opieki paliatywnej w zakresie:
  • Poradni medycyny paliatywnej
  • Oddziału medycyny paliatywnej
 • Badań diagnostycznych w zakresie:
  • Tomografii Komputerowej
  • Kolonoskopii
  • Gastroskopii
 • Programów profilaktycznych:
  • raka szyjki macicy etap podstawowej i pogłębionej diagnostyki (cytologia, kolposkopia)
  • raka piersi etap podstawowej i pogłębionej diagnostyki (mammografia, USG, biopsja)
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresach:
  • świadczeń lekarza POZ
  • świadczeń pielęgniarki POZ
 • Leczenia Stomatologicznego w zakresie:
  • świadczeń ogólnostomatologicznych
 • Rehabilitacji Leczniczej w zakresie:
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku / oddziale dziennym

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego